Felhasználási feltételek


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Getinvent Marketing - Kvassai-Molnár Alma Ildikó ev.
A szolgáltató székhelye: 1048. Budapest, Sárpatak u. 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: getinventmarketing@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 52600515
Adószáma: 69032741-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Belügyminisztérium/ Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása
Telefonszámai: +36 70 513 9788
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH/2018/7178/2/N
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG (webáruház rendszer)

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatvédelmi szabályzat elérhető itt: https://www.getinvent.hu/adatvedelmi-szabalyzat

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH/2018/7178/2/N

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termék online, vagy a kurzusokon személyesen is megvásárolhatók. A megjelenített szolgáltatások (továbbiakban: kurzusok) személyesen, vagy skype-on vehetők igénybe, előzetes egyeztetéstől függően. A szolgáltatások/termék alanyi adómentesek. Amennyiben terméket rendel, és azt postai úton veszi át, a házhoz szállítási díjat, illetve a csomagolási díjat is plusz fizetendő.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete:

A Megrendelő az általa választott termék "Kosásrba" helyezését követően megadja a rendeléshez szükséges személyes/szállítási/számlázási adatait.

Rendeléséről egy visszaigazoló levelet kap a Szolgáltató kapcsolatfelvételi adataival, melyen keresztül időpontot foglalhat az első díjmentes órájára.

A második órára már csak a kurzus díjának kiegyenlítését (személyes vagy átutalás) kerül sor, szintén időpont egyeztetéssel.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok: személyesen készpénzben a kurzus megkezdésekor, vagy átutalással az ingyenes próba órát követően.

Termék esetében fizetés: előreutalással, vagy utánvéttel.
Termék esetében szállítás: postai csomagküldeményként házhoz, vagy csomagpontra, vagy a kurzus folyamán személyesen.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. Mivel a webshopon keresztül kurzusok kerülnek értékesítésre időpontfoglalásos rendszerben. A megrendelést egyúttal időpontfoglalás is követi.

A megrendelő a megrendeléskor egy e-mailes visszaigazoló levelet kap a díjmentes próba órájáról, valamint a szolgáltató kapcsolatfelvételi (telefon, e-mail cím) adatairól. Telefonos megkeresés esetén a szolgáltató azonnal időpontot keres a megrendelő számára. E-mailes kapcsolatfelvétel esetén 2 munkanapon belül felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljával és/vagy  válaszüzenetben ajánl fel lehetőségeket a kurzus megkezdésére.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


Panaszkezelés

1.19. Bármely panasz esetén, kérjük a fent írt szolgáltató adatai valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a [Fővárosi] Bíróság/Törvényszék illetékességét. Város [Budapest], 2018. [12].hó [13]nap